Velkomen til - Welcome to Solund Bryggje

Vakkert ligg den der, ved inngangsporten til Sognefjorden; - Solund Bryggje. Ein restaurant som satsar på lokal mat av høgste kvalitet, servert direkte på bryggjekanten i Hardbakke hamn; - midt i kommunesenteret i Solund.

Det er enklare enn du trur å koma hit; - 2 timar med ekspressbåt fra Bergen, og endå kortare frå Florø, eller vi ordnar med skyssbåt direkte frå Flesland, Florø, Austrheim el.likn. plassar.

Denne øykommunen kan reknast som annleis-kommunen. Ein heilt særmerkt natur, eit geologisk fenomen, bygd opp av konglomerat, skåren til med sund og fjordar. Ypparleg for å nyte til fots, med sykkel, med kajakk og båt. Vikingane slipte sverda sine på Utvær, på Noregs vestlegaste punkt, før dei for mot Vesterled og sette sin signatur på verdshistoria.

Solund er langt på veg ein uoppdaga destinasjon, men kor lenge varer dette mon tru? Solund er nemleg no definert inn i Kystparken; - eit lokalt og interkommunalt satsingsområde. Og Solund vil verta ein juvel i denne satsinga. Berre vent å sjå!!!

Og mat må dei ha; - både lokalbefolkninga og dei tilreisande!!!
Og mat skal de få; - det vil våre høgst profesjonelle og nytilsette greske vert syte for; - Makis, saman med Artur og Erg som diskar opp med Solund og Middelhavssmakar i skjønn forening...

Du bør berre ikkje gå glipp av eit måltid ved Solund Brygge AS! You’ll find us here. Beautifully located, at the gateway to the Sognefjord ; - Solund Brygge AS.

Bli medlem av Facebook-gruppa vår: Solund Bryggje

 

A restaurant where local food of the highest quality is served directly on the quay in the harbour in Hardbakke; - the center of Solund. It's easier than you think to get here;

- 2 hours by express boat from Bergen, and even shorter from Florø. Alternatively the transport can be arranged with private passenger boat directly from Flesland, Florø, Austrheim, or elsewhere along the coast.

Our island municipality can be regarded as a whole other world. Distinctive scenery, a geological phenomenon, made up of the stone conglomerate, and a score of sounds and fjords.

Solund is ideal to enjoy on foot, by bike, kayak and boat. The Vikings sharpened their swords at Utvær, which is Norway's westernmost point, before they travelled in “Vesterled” and put their signature on the world history. We say that Solund is an undiscovered destination, but how long will this last?

Solund is a part of a new Coastal Park; - A local and regional priority. And Solund will become a jewel in this commitment. Just wait and see! Everyone needs food, both locals and visitors. And you will receive the food; - from our professional and new Greek host, Makis, who along with Artur and Erg serve up Solund and Mediterranean flavors in perfect harmony.

So you should not miss a meal at Solund Bryggje AS this summer!